(20/08/2016 4:17:47 PM) Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan mới công bố cũng cho thấy lượng thép Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam đang có xu hướng tăng mạnh.    Cụ thể, tính chung 7 tháng đầu năm, Việt Nam đã nhập hơn 11 triệu...