Hình ảnh hoạt động

Họp Giao Ban Tổng Công Ty Quý I Năm 2016

Công đoàn VPKV I tổ chức ngày Quốc tế phụ nữ ngày 8/3 và Sinh nhật tháng 3

Tổng công ty Hòa Bình Minh khu vực I: Chúc mừng Sinh nhật CBCNV tháng 2.

VPKV1 - Tập huấn kinh doanh ngành gạch ốp lát

Sinh nhật CBNV VPKV 1 & Hyundai Việt Trì tháng 07/2015

Hội thảo kế toán trưởng các đơn vị VPKV1 - Tháng 07/2015

VPKV1 - Họp tổng kết 6 tháng đầu năm 2015

Sinh nhật CBNV VPKV 1 tháng 04/2015