Hình ảnh hoạt động

Sinh nhật CBNV VPKV 1 tháng 05, 06/2015

Hyundai Việt Trì - Trưng bày, lái thử xe ô tô Hyundai tại TX Phú Thọ

Hội nghị tổng kết năm 2014, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015 - Tổng Công ty Hòa Bình Minh KV 1 (Phú Thọ)