Theo lĩnh vực kinh doanh
Chi nhánh Gạch ốp lát HBMG3 - Tuyên Quang

Chi nhánh HBMG3-Tuyên Quang

Địa chỉ: Khu vực các tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái

Điện thoại: 02103 653 777

Fax: 02103 653 778