Theo lĩnh vực kinh doanh
Chi nhánh Gạch ốp lát HBMG7 - Xuân Mai

Chi nhánh Gạch ốp lát HBMG7 - Hà Nội

Địa chỉ: ĐC:QL6, Đông Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội, Việt Nam
(Cạnh trung tâm đăng kiểm 29-11)
SĐT: 0976 059 366