Theo lĩnh vực kinh doanh
Chi nhánh Vật liệu xây dựng Thép HBMT1 - Phú Thọ

Địa chỉ: Đường Trần Nguyên Hãn, Phường Bến Gót, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
SĐT: 02103.911.123