Theo lĩnh vực kinh doanh
Chi nhánh Vật liệu xây dựng Thép HBMT5 - Vĩnh Yên

ĐC: Khu Dộc Đồng - Đ.Đầu Cầu Vượt-QL2A-Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc 
SĐT:0211.3717.069