Tin tức
CHƯƠNG TRÌNH CHÀO MỪNG 20 - 10 VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY HÒA BÌNH MINH KHU VỰC 1

Chương trình chào mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 -10.Văn phòng Tổng công ty Hòa Bình Minh khu vực 1. Được tổ chức tại Khu Tổ Hợp Dịch Vụ THÁI AN RIVERSIDE.