Tin tức
CUỘC THI ẢNH “ KHOẢNH KHẮC HÒA BÌNH MINH” LẦN THỨ HAI - KHU VỰC PHÍA NAM

CUỘC THI ẢNH “ KHOẢNH KHẮC HÒA BÌNH MINH” LẦN THỨ HAI - KHU VỰC PHÍA NAM


Tiếp nối thành công của cuộc thi ảnh "Khoảnh Khắc Hòa Bình Minh" tại khu vực phía Bắc. Với mong muốn kết nối và lưu lại những khoảng khắc tuyệt vời nhất của tập thể CBNV trong hệ thống VLXD Hòa Bình Minh. Tổng công ty Hòa Bình Minh tổ chức cuộc thi ảnh "Khoảnh khắc Hòa Bình Minh lần thứ 2 tại khu vực phía Nam".
- ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: Cán bộ - Công nhân viên khối vật liệu xây dựng khu vực phía Nam.