Tin tức
HBM Tuyển Dụng Năm 2017 - Khối Vật Liệu Xây Dựng (Xi Măng - Sắt - Thép - Gạch Ốp Lát)

TỔNG CÔNG TY HÒA BÌNH MINH

Thông Báo Tuyển Dụng năm 2017 - Khối Vật Liệu Xây Dựng (Xi măng - Sắt - Thép - Gạch Ốp Lát)

★ 20 GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH
★ 20 P.GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH
★ 20 TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH
★ 100 NHÂN VIÊN KINH DOANH
★ 30 KẾ TOÁN TRƯỞNG
★ 40 KẾ TOÁN VIÊN
★ 20 THỦ KHO
★ 20 PHỤ KHO
★ 80 LÁI XE

►►► Làm Việc Tại Các Tỉnh: Phú Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Thái Nguyên, Hà Nam, Nam Định, 
Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Huế.
►Liên hệ SĐT: 01202 08.08.08 hoặc 0888.376.999
►Email: tdkv1@hbm.com.vn
►Địa chỉ: Tầng 2 Hyundai Việt Trì, đường Hùng Vương, Khu 4 Vân Phú, Tp Việt Trì, Phú Thọ
► Website: www.hbm.com.vn
www.gachoplathbm.vn