Theo lĩnh vực kinh doanh
HỆ THỐNG CỬA HÀNG XE MÁY TẠI HẢI PHÒNG

Cửa hàng xe máy Minh Hải 1. 

Ngành hàng kinh doanh: Xe máy, Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, Phụ tùng, Phụ kiện

Điện thoại/ Fax: 0313 642 470

Email: minhhai1hbm@gmail.com

Địa chỉ: Số 69, phố Mới, Thủy Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng

 

Cửa hàng xe máy Minh Hải 2.

Ngành hàng kinh doanh: Xe máy, Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, Phụ tùng, Phụ kiện

Điện thoại/ Fax: 0313 884 158

Email: minhhai1hbm@gmail.com

Địa chỉ: Ngã 3 Trịnh Xá, Thiên Hương, Thủy Nguyên, Hải Phòng