Theo lĩnh vực kinh doanh
HỆ THỐNG CỬA HÀNG XE MÁY TẠI VĨNH PHÚC

Cửa hàng MINH THÀNH 1.

Ngành hàng kinh doanh: Xe máy, Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, Phụ tùng, Phụ kiện

Điện thoại: 0211 3893 075 Fax: 0211 6267 075

Email: minhthanh01hbm@gmail.com

Địa chỉ: Thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

 

Cửa hàng MINH THÀNH 2.

Ngành hàng kinh doanh: Xe máy, Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, Phụ tùng, Phụ kiện

Điện thoại/Fax: 0211 3610 037

Email: minhthanh2hbm@gmail.com

Địa chỉ: Thị trấn Tam Dương, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

 

Cửa hàng MINH THÀNH 3.

Ngành hàng kinh doanh: Xe máy, Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, Phụ tùng, Phụ kiện

Điện thoại/Fax: 0211 6263 259

Email: minhthanh3hbm@gmail.com

Địa chỉ: Thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

 

Cửa hàng MINH THÀNH 4.

 

Ngành hàng kinh doanh: Xe máy, Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, Phụ tùng, Phụ kiện

Điện thoại/Fax: 0211 3631 999

Email: minhthanh3hbm@gmail.com

Địa chỉ: Khu 10, xã Lãng Công, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc