Tin tức
Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 3 tháng cuổi năm 2017 khối VLXD

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 9 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH 3 THÁNG CUỐI NĂM KHỐI VẬT LIỆU XÂY DỰNG KHU VỰC 1
Với sự có mặt của ban TGĐ Tổng công ty Hòa Bình Minh, BGĐ VPKV1 cùng toàn thể GĐ/PGĐ/TPKD chi nhánh, Trưởng phó phòng ban chuyên môn.