Tin tức
Hội Thảo: Kỹ Năng Giao Tiếp & Bán Hàng Hiệu Quả - TS. Lê Thẩm Dương

Hoa Binh Minh Corp hân hạnh là nhà tài trợ chính cho Hội thảo: Kỹ năng giao tiếp & bán hàng hiệu quả
của diễn giả: Ts. Lê Thẩm Dương
Đơn vị thực hiện: Công ty Truyền thông Mặt Trời Xanh

Việt Trì, ngày 25 tháng 2 năm 2017
#HoaBinhMinhCorp