Tin tức
Một số hình ảnh diễn ra tại Hội nghị thảo luận các chuyên đề về ngành hàng Thép & Xi măng

Trong 2 ngày 4-5/3/2016, Tại Văn phòng khu vực I - Tổng Công ty Hòa Bình Minh đã diễn ra hội nghị thảo luận và đào tạo các chuyên đề xung quanh ngành hàng VLXD Thép & Xi măng cho các Cán bộ quản lý cấp cao trong hệ thống toàn khu vực các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Đây là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm mục đích giao lưu, gặp gỡ và đào tạo và bổ sung kiến thức về quản lý cũng như quản trị doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch cũng như giải pháp cho năm 2016.

Một số hình ảnh diễn ra tại Hội nghị: