Giới thiệu
Mục tiêu - Chiến lược

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC CỦA TỔNG CÔNG TY TỪ 2010 ĐẾN 2020

Triết lý kinh doanh: Kinh doanh - Tích luỹ - Tăng năng lực  - Mở rộng, phát triển.

 

Tầm nhìn: Trở thành Tập đoàn kinh tế hoạt động đa ngành nghề, đa lĩnh vực, trong đó lấy kinh doanh thương mại dịch vụ làm chủ lực.

 

Sứ mệnh: Tổng công ty Hòa Bình Minh luôn khẳng định là một doanh nghiệp hoạt động chuyên nghiệp và chuyên môn hóa, không ngừng sáng tạo, đảm bảo uy tín, nâng cao thương hiệu, thân thiện, cởi mở và trung thực, xây dựng văn hoá Doanh nghiệp, luôn tiên phong trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thương mại, dịch vụ, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế của Việt Nam và sẵn sàng hội nhập kinh tế thế giới.

 

Mục tiêu chiến lược của Tổng công ty đến năm 2020:

Tiến hành tái cấu trúc từng ngành hàng, từng khu vực tiến tới quản trị theo hệ thống và mục tiêu.

 

Đối với kinh doanh xe máy và dịch vụ: tiếp tục chuẩn hóa các tiêu chuẩn, quy trình, nghiệp vụ, đặc biệt chú trọng đến việc chăm sóc khách hàng, dịch vụ, giữ vững vị trí dẫn đầu cả nước về bán lẻ xe máy, cung cấp phụ tùng chính hiệu và dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa.

 

Đối với kinh doanh vật liệu xây dựng: Tập trung mở rộng và phát triển thành chuỗi trung tâm vật liệu xây dựng trong cả nước, phấn đấu trở thành đơn vị phân phối và dịch vụ dẫn đầu tại Việt Nam.

 

Đối với kinh doanh ô tô: Tiếp tục phát triển đại lý kinh doanh xe ôtô Hyundai đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng chính hãng, phấn đấu trở thành đại lý bán lẻ và dịch vụ xe Hyundai hàng đầu Việt nam.

 

Đối với lĩnh vực sản xuất nông nghiệp: Giữ vững quy mô, củng cố vững chắc trung tâm sản xuất nông nghiệp hiện có và khai thác có hiệu quả.

Đối với kinh doanh khách sạn: Đẩy nhanh tiến độ thi công và  hoàn thiện  khách sạn 3 sao tại Tỉnh Yên Bái để khai thác có hiệu quả.

Đối với sản xuất công nghiệp, khai thác mỏ và bất động sản: Khi cơ hội và thời cơ sẽ triển khai các dự án của Tổng công ty đang khởi động.

CÁC MỤC TIÊU CỤ THỂ ĐẾN 2020

Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, nắm chắc thời cơ, đẩy lùi nguy cơ, vượt qua khó khăn và thách thức mới của cơ chế Hội nhập kinh tế Quốc tế, Tổng công ty sẽ triển khai thực hiện các mục tiêu cụ thể như sau:

 

Mức tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt trên 25%. Tổng mức vốn đầu tư đến năm 2020 đạt trên 5.000 tỷ đồng ( hiện nay trên 1.000 tỷ đồng).

 

Doanh thu hàng năm tăng trên 25% phấn đấu đến 2020 đạt doanh thu trên 22.000 tỷ đồng tương đương 1 tỷ USD.

 

Phát triển nguồn nhân lực: tuyển dụng thêm với mức tăng đạt trên 25 %. Đến năm 2020 Tổng công ty có trên 6.500 lao động, có cơ chế chính sách để thu hút lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật.

 

Tích cực tham gia tốt công tác xã hội, từ thiện, nhân đạo. Công tác an ninh quốc phòng, an toàn các tổ chức đoàn thể, Đảng Bộ Hòa Bình Minh vững mạnh.