Tin tức
ỐNG THÉP HÒA PHÁT LỌT TOP 20 DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN KINH TẾ XANH BỀN VỮNG QUỐC GIA 2017

 

► Vừa qua, Trung ương Hội Kinh tế và Môi trường Việt Nam đã tổ chức Lễ Tổng kết Chương trình truyền thông xây dựng và phát triển nền kinh tế xanh quốc gia – Tự hào thương hiệu, sản phẩm Việt Nam năm 2017.

► Từ hơn 300 hồ sơ của các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ trên toàn quốc, Ống thép Hòa Phát được Ban Tổ chức đánh giá cao và bình chọn vào Top 20 doanh nghiệp phát triển kinh tế xanh bền vững quốc gia năm 2017. Là thành viên Tập đoàn Hòa Phát, Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát luôn có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật đem lại hiệu quả trong sản xuất, đặc biệt có nhiều đề tài trong lĩnh vực tiết kiệm nhiên liệu, giảm tiêu hao, bảo vệ môi trường được Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cấp bằng lao động sáng tạo.

► Có thể thấy, Ống thép Hòa Phát hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu trên nhờ vào tất cả nỗ lực cải thiện môi trường sản xuất xanh - sạch - đẹp. Mong rằng đây sẽ là động lực để công ty tiếp tục giữ gìn và đóng góp nhiều hơn nữa không chỉ vào kinh tế mà còn vào tài nguyên môi trường đất nước.