Tin tức
Tin nội bộ

Team building 20-10 văn phòng Tổng công ty Hòa Bình Minh khu vực 1

TRUNG THU 2017 - TỔNG CÔNG TY HÒA BÌNH MINH KHU VỰC 1

Hoa Binh Minh Corp hân hạnh là nhà tài trợ chính cho Hội thảo: Kỹ năng giao tiếp & bán hàng hiệu quả của diễn giả: Ts. Lê Thẩm Dương Đơn vị thực hiện: Công ty Truyền thông Mặt Trời...