Tin tức
Tin nội bộ

Ngày 24/8/2015, Công đoàn Tổng Công ty Hòa Bình Minh khu vực I đã tổ chức sinh nhật cho tập thể CB CNV có ngày sinh nhật trogn tháng 8.

Ngày 30/07/2015, Văn phòng khu vực 1 tổ chức buổi tập huấn kinh doanh ngành hàng gạch ốp lát. Tham gia buổi tập huấn có Đồng chí: Nguyễn Tiến Trung - Phó Giám Đốc văn phòng khu vực 1, Lãnh đạo, CBNV đơn vị...

Công đoàn TCT Hòa Bình Minh - Khu vực 1 thực hiện tổ chức sinh nhật các CBNV có ngày sinh trong tháng 07.


 

Ngày 17/07/2015 - Văn phòng TCT Hòa Bình Minh KV1 tổ chức họp tổng kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2015. Tại buổi họp các phòng, ban chuyên môn báo cáo các chuyên đề Kinh doanh, Kế toán, Nhân sự, Marketing...

Ngày 06/06/2015 VPKV 1 tổ chức đào tạo hội nhập cho CBNV mới gia nhập Hòa Bình Minh,

Nội dung đào tạo: Giới thiệu TCT Hòa Bình Minh, hướng dẫn thực hiện 5S và Kaizen