Theo lĩnh vực kinh doanh
Vật liệu xây dựng

Địa chỉ: Km 150, Nghĩa An, Nam Trực, Nam Định

Điện thoại: (0350) 3917 888

Fax:          (0350) 3917 888

Địa chỉ: Xóm 13, xã Nghi Liên, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: (038) 3861 766

Fax:          (038) 3861 767

Địa chỉ: Thôn che 8, xã Lưỡng Vượng, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại: (027) 3818 515

Fax:          (027) 3818 516