Đơn vị thành viên
Theo lĩnh vực kinh doanh

ĐC: Khu Dộc Đồng - Đ.Đầu Cầu Vượt-QL2A-Khai Quang-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc 
SĐT:0211.3717.069

ĐC: khu 08, phường Hùng Vương, TX Phúc Yên, T. Vĩnh Phúc 
SĐT:02113.548.499

Địa chỉ: Km 7, Hoàng Đông, Duy Tiên, Hà Nam

Điện thoại: (0351) 3595 577

Fax:          (0351) 3595 577

Địa chỉ: Km 150, Nghĩa An, Nam Trực, Nam Định

Điện thoại: (0350) 3917 888

Fax:          (0350) 3917 888

Địa chỉ: Xóm 13, xã Nghi Liên, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: (038) 3861 766

Fax:          (038) 3861 767