Kinh doanh
Vật liệu xây dựng
Tổng công ty Hòa Bình Minh là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong việc phân phối các sản phẩm vật liệu xây dựng trong đó chủ yếu là xi măng và thép trên địa bàn các tỉnh phía Bắc...