TUYỂN DỤNG
TUYỂN DỤNG

ĐỂ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU MỞ RỘNG HỆ THỐNG KINH DOANH PHÁT TRIỂN NGÀNH HÀNG MỚI. TẬP ĐOÀN HÒA BÌNH MINH THÔNG BÁO ĐỢT TUYỂN DỤNG LỚN NHẤT TRONG NĂM 2018

07 NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG

01 QUẢN ĐỐC ĐỒNG SƠN

[HẢI PHÒNG] - Tuyển dụng NHÂN VIÊN KINH DOANH