TUYỂN DỤNG
TUYỂN DỤNG
Tổng công ty Hòa Bình Minh Chi nhánh gạch ốp lát Hòa Bình Minh Hà Nội - 2 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - Nhân viên kinh doanh - Lái xe - Thủ kho - Bốc xếp Liên hệ: (Mr Ý) - 0904.983.245 hoặc 01689.948...