TUYỂN DỤNG
TUYỂN DỤNG
Tổng công ty Hòa Bình Minh Cần Tuyển: - 1 nhân viên PR (Quan hệ công chúng) - 2 nhân viên Marketing LÀM VIỆC TẠI VIỆT TRÌ - PHÚ THỌ  liên hệ: 0888 319 666 hoặc (0210)3 779966 Nộp hồ sơ tại: Tầng 2 Hyundai Việt...
TỔNG CÔNG TY HÒA BÌNH MINH Thông Báo Tuyển Dụng năm 2017 - Khối Vật Liệu Xây Dựng (Xi măng - Sắt - Thép - Gạch Ốp Lát) ★ 20 GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH ★ 20 P.GIÁM ĐỐC CHI...