Giới thiệu
Giới thiệu
Tổng Công ty Hòa Bình Minh là tập hợp của 40 đơn vị/chi nhánh kinh doanh – dịch vụ thương mại hoạt động trên cả nước, với các ngành hàng chủ lực: Xe máy, Ô tô, Thép, Xi măng, Sản xuất điện năng, Chăn nuôi công nghệ...

Tổng công ty Hoà Bình Minh được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 52002 13156 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp ngày 29/5/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 22/08/2011.

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC CỦA TỔNG CÔNG TY TỪ 2010 ĐẾN 2020 Triết lý kinh doanh: Kinh doanh - Tích luỹ - Tăng năng lực  - Mở rộng, phát triển. Tầm nhìn: Trở thành Tập đoàn kinh tế hoạt động đa ngành nghề, đa lĩnh vực, trong đó lấy kinh doanh...