Tin tức
Tưng bừng khai trương chi nhánh gạch ốp lát thứ 3 tại Hà Nội - Hòa Bình Minh 21

Tổng công ty Hòa Bình Minh
Tưng bừng khai trương chi nhánh gạch ốp Sunrise Hòa Bình Minh lát thứ 21 và là chi nhánh thứ 3 tại Hà Nội
#HoaBinhMinhCorp #SunriseTile
Địa chỉ: Đức Giang - Gia Lâm - Hà Nội
Hotline: 01202 080808 hoặc 0888 416 999